AM WEBER AGENTÚRA - PRÁCA PRE OPATROVATEĽKY A ZDRAVOTNÉ SESTRY

O nás – spoločne k vzájomnej pomoci a úcte

tradicia-korektnost

Už takmer 10 rokov korektne a spoľahlivo pomáhame opatrovateľkám a zdravotným sestrám hľadať rakúske rodiny, tak, aby bola spolupráca po všetkých stránkach rodina – opatrovateľka – agentúra, férová a finančne spravodlivo ohodnotená.

Tradícia a korektnosť

Uvedomujeme si, že aj pri veľkých tlakoch nových a rôznych pochybných agentúr, ktoré podhodnocujú prácu slovenských opatrovateliek (s cieľom rýchleho zisku) nízkym denným finančným ohodnotením, si zachovávame svoj štandard pre opatrovateľky, opatrovateľov  a zdravotné sestry a dohodujeme s rodinami dôstojné a atraktívne finančné ohodnotenie pre naše opatrovateľky.

 

Milé opatrovateľky a ženy, ktoré sa ešte len uchádzate o túto prácu!

weber-alica-s-2Rozhodli ste sa pre veľmi dôležité poslanie – opatrovať starých a pomoc potrebujúcich seniorov. Vážime si každú opatrovateľku, ktorá svojú prácu vykonáva zodpovedne, kompetentne a so srdcom. Nie je ľahká, naopak je náročná, ale kto má k tejto práci pozitívny vzťah, mi dá za pradu, že je to práca veľmi pekná, ktorá človeka napĺňa, pretože pomáha bezvládnemu alebo odkázanému človeku a spríjemní mu jeseň života. Stane sa Vám a mnohým sa už i stalo, že ste za Vašu dobre vykonanú prácu nedostali patričnú úctu a vďaku, ale myslite na to, že nie je dôležité, aby Vás niekto chválil, i keď to človeku dobre padne, ale vnútorný pocit, že ste vykonali niečo dobré. Sama som pracovala v Rakúsku ako patrovateľka 4 roky veľa som sa pri tejto práci s ľuďmi naučila. Spoznala som mnoho zaujímavých a milých ľudí, čo ma vnútorne veľmi obohatilo, i keď aj  sklamaní bolo niekoľko. Avšak v živote platí jedno veľmi dôležité pravidlo, že čo nás nezabije, to vás posilní. Prajem Vám veľa úspechov a teším sa na našu spoluprácu.

PaedDr. Alica WEBER - konateľ


Milé opatrovateľky, opatrovatelia a zdravotné sestry!

weber-marian-s-2Už 7 rokov sprostredkúvame prácu pre opatrovateľky, opatrovateľov  a zdravotné sestry. Sám som si vyskúšal túto prácu, keď som pomáhal manželke Alicke opatrovať ťažký stav. Dovoľujem si konštatovať, že opatrovanie nie je len prácou, ale hlavne poslaním pre silné a výnimočné osobnosti. Preto si veľmi vážim každú opatrovateľku a vždy za ňou stojíme, keď sa vyskytne nejaký problém. Teším sa, že stretnem ešte veľa zaujímavých ľuďí, a že budeme tvoriť výborný tím založený na vzájomnej úcte a kontinuite.                                          
                                                           "
Ak práca nie je pretkaná láskou je zbytočná." Matka Tereza

Mgr. Marián WEBER - konateľamweber-certifikat-sk-t


POTREBUJETE RÝCHLE INFO?

info-mail-sk

am-weber-preco-prave-my-01

am-weber-znacka-kvality

am-weber-preprava-osob